Tygodniowy rozkład zajęć pracowni mechanicznych

   Tygodniowy rozkład zajęć pracowni samochodowych

    Terminy praktyk zawodowych w klasach Technikum

    Regulamin praktyk zawodowych w klasach Technikum

    Regulamin CKP Nr 2 - zobowiązanie uczniów

    Tematyka zajęć praktycznych - wzór

Plany  przejść  klas  przez  pracownie  Centrum  Kształcenia  Praktycznego Nr 2
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

BS Ist

1ms/em 1k/bl

2ms

2em

2km

2bl

3ms1 3em1 3km1

3bl1

3ms2

3em2

3km2

3bl2

Technikum

1t

1ts1 1ts2 1ts3
2t   2ts1 2ts2 2ts3
3t1 3t2 3tm1 3tm2 3ts1 3ts2 3ts3
3t3 3t4 3tm3 3tm4 3ts4 3ts5 3ts6
4t1 4t2 4tm1 4tm2 4ts1 4ts2 4ts3 4ts
Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku

BS Ist

 

 

3Zko

 

 

Technikum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3TGm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku

BS Ist

1Spm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT