Dyrekcja Szkoły

Dyrektor naczelny

mgr Małgorzata Kleszczewska

Zastępcy Dyrektora Szkoły do spraw:

pedagogicznych

kształcenia zawodowego kształcenia dorosłych
mgr Joanna Suszczyńska mgr inż. Szymon Surmacewicz

mgr inż. Elzbieta Gudel

Kierownictwo Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Białymstoku
Zastępca Dyrektora ds. Centrum

Kierownik kształcenia kursowego

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Krzysztof Czerech mgr inż. Tadeusz Malecki mgr inż. Leszek Konopka
Nauczyciele Wydziału mechanicznego

inż. Marzanna

Artemiuk

mgr inż. Andrzej

Byliński

inż. Krzysztof

Czyżewski

mgr inż. Andrzej

Falkowski

mgr Grzegorz

Górski

mgr inż. Marek

Kondzior

Zdzisław

Konopka

mgr inż. Edward

Kulesza

Marcin

Oksimowicz

inż. Zdzisław

Panasewicz

inż. Adam

Piotrowski

mgr inż. Jarosław

Wi¶lak

   

mgr inż. Rafał

Żukowski

Nauczyciele Wydziału samochodowego

Krzysztof

Ambrożej

mgr inż. Adam

Baworski

mgr inż. Krzysztof

Bołtruszko

mgr inż. Piotr

Bukraba

mgr inż. Sławomir

Chilimoniuk

dr inż. Krzysztof

Garbala

mgr inż. Tomasz

Górski

Bartłomiej

Januszewski

inż. Mariusz

Jarocki

Piotr

Krajewski

mgr inż. Andrzej

Krzymowski

mgr inż. Janusz

Lulewicz

Mirosław

Majewski

mgr inż. Marcin

Malinowski

Jerzy

Markowski

Cezary

Niewiarowski

mgr inż. Grzegorz

Pawełko

mgr inż. Jacek

Peczyński

Mieczysław

Stalbowski

mgr Jacek

Twarowski

mgr inż. Józef

Tyborowski

Zbigniew

Warejko

Jan

Więcko

 

Pracownicy

mgr Łukasz Ambrożej

- zastępca głównego księgowego

mgr inż. Anna Witek

- starszy specjalista

ds. CKP Nr 2

Czesław Rudziński - specjalista ds. technologii i planowania

inż. Krzysztof Czyżewski - specjalista ds. narzędziowych

 

 

 

Mirosław Lenkiewicz

- referent ds. samochodowych

 

   

POWRÓT