Białystok, dnia 25 kwietnia 2019r.

Absolwenci z klas  IVt2, IVtm1, IVtm2, którzy przeszli postępowanie certyfikujące mogą zgłaszać się po odbiór certyfikatów do Kierownika   kształcenia   praktycznego   od 15 maja 2019r.


  KKP

 

  CERTYFIKOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Abiturienci ZSM-CKP Nr 2, absolwenci systemów kształcenia z lat ubiegłych, uczestnicy form szkoleniowych (np. kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i innych edukacyjnych form pozaszkolnych) organizowanych lub współrealizowanych przez ZSM-CKP Nr 2 oraz zainteresowani klienci zewnętrzni (np. doskonalący umiejętności zawodowe we własnym zakresie lub będący absolwentami innych, zewnętrznych jednostek szkoleniowych), którzy chcieliby potwierdzić posiadane umiejętności zawodowe poprzez CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI nadany przez ZSM-CKP Nr 2, mogą w powyższej sprawie zgłosić się do Kierownika kształcenia praktycznego.

Formularze wniosków

F 02 – PJ 9.1 można pobrać ze strony internetowej CKP Nr 2.

KKP

Białystok, dnia 14 marca 2019r.

Uczniowie ostatnich klas technikum (rok szkolny 2018/19), którzy chcieliby przystąpić do egzaminu certyfikującego (opisowe potwierdzenie umiejętności absolwentów kształcenia zawodowego) powinni na druku F 01 – PJ 9.1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 kwietnia 2019r.  włącznie, złożyć wniosek u Kierownika kształcenia praktycznego. Opłata za certyfikację w roku szk. 2018/19 pozostaje bez zmian i wynosi 150,- zł.

Absolwenci kształcenia zawodowego z klas technikum (rok szkolny 2018/19) którzy w przewidzianym terminie złożą wnioski i chcą przejść postępowanie certyfikacyjne powinni wnieść w dniach od 08 kwietnia 2019r.  do 17 kwietnia 2019r. do godz. 10:00, opłatę certyfikacyjną w kwocie 150,00 PLN  (sto pięćdziesiąt złotych) lub 75,00 PLN (siedemdziesiąt pięć złotych - tokarka CNC lub frezarka CNC) w Księgowości Centrum (budynek wydziału mechanicznego, pokój C02)

Dokonanie opłaty jest podstawą dopuszczenia kandydata do certyfikacji.

 

Egzamin certyfikujący dla uczniów technikum kończących kształcenie zawodowe (rok szkolny 2018/19), którzy w przewidzianym terminie wniosą stosowną opłatę, odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r. (czwartek) o godz. 09:00 w pracowni instruktażowej CP19 SI2.

      

KKP

 

POWRÓT