Kurs programowania i obsługi obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie CNC dla absolwentów Liceów Ogólnokształcących, bezrobotnych absolwentów średnich szkół zawodowych.

Białystok, 02 września 2021r.

Prowadzimy nabór na 200 godz. kurs operatorów obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie - frezarka CNC, tokarka CNC zakończony egzaminem i wydanym w trzech językach, certyfikatem umiejętności zawodowych. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów Liceów Ogólnokształcących i bezrobotnych absolwentów średnich szkół zawodowych. Cena za kurs - bardzo przystępna. Osoby zgłoszone na kurs, o terminie rozpoczęcia kursu zostaną powiadomione pocztą  e-mail lub sms.

Uczniom ZSM-CKP Nr 2 i innych szkół zawodowych miasta Białegostoku odbywającym zajęcia praktyczne w Centrum - przysługują zniżki w wysokości do 40%.

Informacje o kursach operatorów obrabiarek CNC można uzyskać pod numerem telefonu: 601 484 568

 

Kursy operatorów obrabiarek skrawających CNC

Białystok, 02 września 2021r.

Ciągle prowadzimy nabór na 70 godz. kurs operatorów obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie - frezarka CNC, tokarka CNC zakończony egzaminem i wydanym w trzech językach, certyfikatem umiejętności zawodowych. Kurs przeznaczony jest dla operatorów obrabiarek konwencjonalnych (tokarki, frezarki), studentów i absolwentów politechnik, szkół średnich i zawodowych branży mechanicznej, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności zawodowe. Cena za kurs - bardzo przystępna. Osoby zgłoszone na kurs, o terminie rozpoczęcia kursu zostaną powiadomione pocztą  e-mail lub sms.

Uczniom ZSM-CKP Nr 2 i innych szkół zawodowych miasta Białegostoku odbywającym zajęcia praktyczne w Centrum - przysługują zniżki w wysokości do 40%.

Informacje o kursach operatorów obrabiarek CNC można uzyskać pod numerem telefonu: 601 484 568

Kursy spawalnicze

Białystok, 02 września 2021r.

Ciągle prowadzimy nabór na kursy spawalnicze na podstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania gazowego, elektrodą otuloną MMA, elektrodą topliwą w słonie gazów MAG/MIG, elektrodą nietopliwą w osłonie gazów TIG, zakończone egzaminem dającym uprawnienia spawalnicze i certyfikatem umiejętności zawodowych. Osoby zgłoszone na kurs, o terminie rozpoczęcia kursu zostaną powiadomione pocztą  e-mail lub sms.

Uczniom ZSM-CKP Nr 2 i i innych szkół miasta Białegostoku odbywającym zajęcia praktyczne w Centrum - przysługują zniżki w wysokości do 40%.

Informacje o kursach spawalniczych można uzyskać pod numerem telefonu: 601 484 568

POWRÓT