CHARAKTERYSTYKA

Na wydziale mechanicznym znajduje się 20 bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych pracowni zawodowych. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz 4 pracowników nie będących nauczycielami. Zajęcia realizują 24 klasy ze szkół zawodowych miasta Białegostoku; 18 klas z Zespołu Szkół Mechanicznych, 4 klasy z Zespołu Szkół Technicznych, 2 klasy z Zespołu Szkół Nr 16. W ciągu tygodnia na stanowiskach warsztatowych szkoli się około 600 uczniów. Wydział mechaniczny dysponuje ponad 130 stanowiskami szkoleniowo-produkcyjnymi, a wśród nich między innymi:

   stanowiska ślusarskie - ok. 40 stanowisk,

   tokarki - 16 sztuk,

   frezarki - 8 sztuk,

   szlifierki - 7 sztuk,

   obrabiarki CNC - 7 sztuk:

   - tokarka Pinachio RAYO 165

   - tokarka Haas ST-10 - 2 sztuki,

   - tokarka Haas ST-20,

   - frezarka BT 1050

   - frezarka Haas TM-1P,

   - frezarka Haas Mini Mill,

   wiertarki różnego typu - 15 sztuk,

a ponadto bardzo dobrze wyposażone 2 pracownie spawalnictwa:

   spawarki MIG/MAG:

   - MAGSTER 250 - 6 sztuk,

   - OZAS 250 ELEKTRONIK - 2 sztuki,

   - KEMPI 3000 - 1 sztuka,

   - ESAB 300 - 1 sztuka,

   - ELEKTRA BAKUM 230 - 1 sztuka,

   spawarki MMA:

   - ESAB 300 - 1 sztuka,

   - TERMAL 175 - 3 sztuki

   - BESTER 250 - 1 sztuka,

   spawarki TIG:

   - ESAB ORIGOTIG 200 - 1 sztuka,

   - KEMPAK 200HF - 1 sztuka,

   - TERMAL 175 - 1 sztuka,

   2 zestawy do spawania i ciecia gazowego (wózek, butle, reduktory, przewody, palniki)

   przecinarka plazmowa AIR PLASMA OZAS 90 - 1 sztuka,

   1 robot spawalniczy "PROMOTECH" - automat,

   stanowiska spawalnicze z wyciągami stanowiskowymi EUROMATE - 14 sztuk.

obróbka cieplna:

   2 piece hartownicze,

   stanowiska do pomiarów twardości,

   wanny hartownicze, gabloty i instrukcje tematyczne,

krajalnia, kontrola jakości, magazyny wyrobów hutniczych i wyrobów gotowych, biuro techniczne i warsztatowe, księgowość i inne pomieszczenia ćwiczeniowo-produkcyjne.

Głównym zadaniem kształcenia w CENTRUM na wydziale mechanicznym jest realizacja programu nauczania z zakresu praktycznej nauki zawodu. Odbywa się to w oparciu o ćwiczenia praktyczne i bogaty asortyment produkcyjno-usługowy. CENTRUM współpracuje z około 100 firmami z Podlasia i z Polski. Wykonujemy nie tylko proste elementy i produkty, ale również skomplikowane części zamienne i wyroby o dużym stopniu przetworzenia materiałowego (patrz nasze wyroby).

Nasze wyroby trafiają również na bardzo wymagające rynki zagraniczne. Przeważającą część obrabiarek wyposażyliśmy w układy optoelektroniczne z odczytem cyfrowym. Pomaga to sprostać wymaganiom i oczekiwaniom rynku. Nad całością procesu kształcenia czuwa przygotowana kadra nauczycielska i pracownicza. Wydział mechaniczny realizuje różne zlecenia, począwszy od pojedynczych sztuk, poprzez zamówienia idące w tysiące. Każdy może złożyć zamówienie, zarówno osoba prywatna jak też i duża firma. Wszyscy mogą być pewni, że będą przyjęci z należnym szacunkiem i uwagą.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

1. Obróbka ręczna:

  trasowanie, piłowanie, gięcie i prostowanie, cięcie, wiercenie, rozwiercanie,

   pogłębianie, gwintowanie, nitowanie.

2. Obróbka skrawaniem:

Tokarki:

  toczenie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych,

  toczenie powierzchni kształtowych, nacinanie gwintów metrycznych, calowych,

   trapezowych,

Frezarki:

  frezowanie powierzchni płaskich, rowków oraz powierzchni kształtowych,

  frezowanie z wykorzystaniem podzielnicy oraz stołu obrotowego,

  obwiedniowe frezowanie kół zębatych,

Szlifierki i ostrzałki:

  szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych,

  szlifowanie powierzchni płaskich, ostrzenie narzędzi skrawających.

Obrabiarki sterowane numerycznie:

  frezowanie różnych powierzchni na obrabiarkach CNC,

  toczenie różnych powierzchni na obrabiarkach CNC.

3. Obróbka cieplna:

  hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, nawęglanie, pomiary twardości.

4. Spawalnictwo:

  spawanie gazowe, łukowe elektrodami otulonymi, spawanie w osłonach gazów

   (MAG/MIG i TIG),

  lutowanie twarde, cięcie termiczne i plazmowe, zgrzewanie. 

5. Montaż:

montaż połączeń spoczynkowych:

  rozłącznych i nierozłącznych,

montaż i demontaż zespołów i mechanizmów ruchu obrotowego:

  montaż i demontaż łożysk tocznych i ślizgowych,

  montaż i demontaż mechanizmów napędowych, (przekładnie pasowe, zębate),

  montaż i demontaż mechanizmów ruchu postępowego,

  montaż części przesuwnych,

montaż główny, regulacje oraz próby maszyn i urządzeń.

PRACOWNIE

Pracownia krajalni i rozdzielni robót Pracownie obróbki ręcznej
Pracownie obróbki mechanicznej (tokarki) Pracownia obróbki mechanicznej (frezarki)
Pracownia obróbki mechanicznej (szlifierki) Pracownia obrabiarek skrawających CNC
Pracownia spawalnictwa Pracownia obróbki cieplnej
Pracownia remontu obrabiarek Pracownia kontroli technicznej
Pracownia instalacji grzewczych Pracownia instruktażowa - biuro techniczne
Pracownia obrabiarek CNC Haas Korytarze CKP
Centrum Edukacji Technicznej HAAS

POWRÓT